Windykacja należności

Współcześnie windykacja to dochodzenie należności za pomocą środków określonych w przepisach prawa. W naszej firmie stosujemy windykację polubowną i sądową. Windykacja polubowna polega na monitowaniu dłużnika oraz rozmowie z dłużnikiem prowadzącej do zawarcia ugody. Natomiast windykacja sądowa dotyczy przypadków, w których nie ma chęci współpracy ze strony dłużnika. Sprowadza się ona do uzyskania tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności na danego dłużnika i skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

Proces windykacji długu przez Baltic Financial Management

Proces windykacji długu przez Baltic Financial Management

 

Obszerny wywiad gospodarczy na temat dłużnika

 

Prowadzimy wnikliwy wywiad, który ma na celu odnalezienie ukrywanego przez dłużników majątku. W szczególności pozyskujemy informacje na temat rachunków bankowych dłużnika, posiadanych udziałów w przedsiębiorstwach, wierzytelności do zajęcia od innych kontrahentów, ruchomości i nieruchomości, udziału w postępowaniach spadkowych, świadczeń emerytalnych i rentowych, nadpłat podatku oraz innych źródeł dochodu.

 

 

Wezwanie do zapłaty – propozycja ugody

 

W pierwszej kolejności dążymy do odzyskania należności na drodze polubownej, proponując dłużnikowi zawarcie porozumienia. Drogą pocztową wysyłamy wezwanie do zapłaty – propozycję ugody przygotowywaną na dogodnych dla dłużnika warunkach. Jeżeli wykaże  on dobrą wolę spłaty zobowiązań, istnieje możliwość negocjacji i rozłożenia zadłużenia na raty.  Terminowa realizacja zawartego porozumienia gwarantuje umorzenie odsetek i kosztów sądowych oraz zrzeczenie się przez wierzyciela dochodzenia roszczeń związanych z przedmiotem ugody w przyszłości.  Ustępstwa te mają charakter warunkowy i są uzależnione od sumiennego wywiązywania się dłużnika z postanowień ugody.

 

 

Wpis do Krajowego Rejestru Długów

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przez dłużnika wezwania do zapłaty listem poleconym Wierzyciel dokonuje wpisu w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. jeżeli podstawą jest tytuł wykonawczy. 

 

Egzekucja komornicza

 

Kolejnym krokiem, w wypadku braku wpłaty, jest wszczęcie egzekucji komorniczej. Pozyskana podczas wywiadu gospodarczego wiedza, służy nam do wskazania komornikowi  źródeł dochodu oraz majątku dłużnika, z którego ma zaspokoić nasze roszczenia. Oprócz kwoty głównej, zasądzonych kosztów sądowych oraz wciąż rosnących odsetek, należność powiększa się o koszty postępowania egzekucyjnego.

 

W wypadku tymczasowego umorzenia egzekucji przez komornika jako bezskutecznej, po kilku latach unikając ewentualnego przedawnienia następuje ponowne  jej wszczęcie, mające na celu uregulowanie należnych nam wierzytelności diametralnie powiększonych o odsetki oraz przerwanie biegu przedawnienia. Egzekucje wszczynamy do skutku, której finałem jest odzyskanie wierzytelności od dłużnika lub jego spadkobierców.

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej informacji